Առաքում

 

Պատվիրված իրերը առաքվում են Գնորդին` համաձայն հետևյալ պայմանների.

Առաքման ժամանակահատվածները

Պատվիրված իրերի առաքման ժամանակահատվածները կարող են տարբերվել կախված առաքման հասցեից:

Առաքման հասցեն նշելուց հետո Գնորդին առաջարկվում է առաքման երկու եղանակ, որոնք տարբերվում են ըստ արժեքի և ժամանակահատվածի: Պատվիրված իրերը ուղարկվում են Գնորդին իր կողմից ընտրված եղանակով՝ պատվերը գրանցելուց հետո ոչ ուշ քան 2 օրվա ընթացքում:

Հիշեցնենք, որ բացառությամբ հանրային տոների, երկուշաբթից հինգշաբթի գրանցված պատվերները մշակվում են հաջորդ օրը, իսկ ուրբաթից կիրակի գրանցված պատվերները մշակվում են հաջորդ երեքշաբթի օրը:

 

Առաքման ժամկետները

 

Ամբողջ աշխարհ՝ 7-10 աշխատանքային օր (+ 1-2 օր մոտակա տարածքներ և գյուղեր)

ք.Երևան՝  1-2 աշխատանքային oր

ՀՀ մարզեր՝ 2-5  աշխատանքային oր

 

Ռուսաստանի Դաշնություն՝     7- 15 աշխատանքային օր

Բելոռուսի Հանրապետություն՝ 9-17 աշխատանքային օր

Ղազախստանի Հանրապետություն՝ 9 – 17 աշխատանքային օր

ԱՄՆ ՝ 17 – 25 աշխատանքային օր

 

Առաքման ծախսերը՝ կախված քաշից և առաքման տարածքից

Առաքման ծախսերը տարբերվում են ըստ պատվիրված ապրանքի(ների) քաշի և առաքման տարածքի: Դրանք նշվում են պատվերի գրանցման ժամանակ (տե՛ս Սույն Ընդհանուր դրույթների և պայմանների Հոդված 5, Քայլ 1):

Պատվերի հետևում և ստացում

Գնորդը տեղեկացվում է իր պատվերի առաքման մասին առաքանու բեռնային համար պարաունակող էլեկտրոնային նամակով:
Գնորդը պարտավորվում է ստանալ առաքանին իր պատվերի գրանցման մեջ նշված առաքման հասցեով: Գնորդը պետք է նշի ամսաթիվն ու ստորագրի կրիչի ներկայացրած առաքման անդորրագրի վրա: Այս անդորրագիրը փոխադրման ու առաքման ապացույցն է:

Եթե Գնորդը բացակայում է, ապա նա ունի փոխադրողի կողմից սահմանված ժամանակահատված /25 օր/՝  վերցնելու իր ծանրոցը:

Նշում.  Այն դեպքերում, երբ Գնորդը, օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ սույն պայմաններով չսահմանված հիմքերի, չի ընդունում ապրանքը կամ հրաժարվում է այն ընդունելուց, Վաճառողն իրավունք ունի  հետ չվերադարձնել գնորդից գանձված գումարը, որն իր մեջ ներառում է Հոդված 4.2-ում նշված ծախսերը:

«Վերցնել թանգարանից» եղանակը

Եթե Գնորդը պատվերը գրանցելիս,  ընտրում է առաքման  «Վերցնել թանգարանից» եղանակը, ապա ծանրոցը ստանալու համար պետք է ներկայացնի իր պատվերի հաստատման անդորրագիրը: Ծանրոցն ընդունելիս Գնորդը ստորագրում է պատվերի հաստատման անդորրագիրը:

Նշում.  Այլ անձի ներկայանալու դեպքում, Գնորդը Պատվերի նշումներ դաշտում ցանկալի է նշի տվյալ անձի Անուն Ազգանունը և ծանրոցը վերցնելու մոտավոր ժամկետը: